Siklós 1956

Hösök & Áldozatok

A szabadságharcot leverték!
Elkezdődött a „konszolidálás”, amely néhány hónap alatt dühödt bosszúállásba, véres
megtorlásokba ment át. Egy népet nem lehet megbüntetni, ezért bűnösöket kellett keresni.
Koncepciós perek sorozatát produkálta a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány , hogy
megbüntesse az „ ellenforradalmárokat”. Magyarországon 1956 októberében forradalom
volt, amely a fennálló kommunista uralom megdöntésére robbant ki. A forradalom elleni
mozgalmat lehet ellenforradalomnak nevezni, de azt, hogy az ellenforradalom megelőzze a
forradalmat amely ellen létrejött, az egyenes logika szabályaival nem, legfeljebb a dialektikus
materializmuséval lehet igazolni
Elolvasom a könyvet
A könyvrŐl
A könyv formátumú megjelentetés Siklós Város Önkormányzata gondozásában

Szerző: Czukor Antal

A perek levéltári kutatása: Magyar Nemzeti Levéltár Pécs
A családtagokkal történő kapcsolat teremtést a Siklós Térségi Könyvtár és
Ismeretközpont részéről Kustos Ilona végezte.

Felhasznált irodalom:
Dr. Majorossy Endre: Mecséri János ezredes és ötvenegy katonájának hadbírósági pere.
Vonyó József: Város a Tenkes alján

ISBN: 978-615-01-7941-4

Röviden a Siklós 1956 ról

Vádirat

Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés miatt dr. Kovács Andor
és társai ellen benyújtott bűnügyben.
Az 1956. október hó 23.-án Budapesten kirobbantott ellenforradalmi események már
1956. okt. 29.-én a siklósi járás területén is éreztették hatásukat. 1956. okt. 29.-én a népi
hatalom ellenségeinek sugallatára létrehozták a járási ellenforradalmi „Nemzeti tanácsot”.

Vádolom

I.r. dr. Kovács Andort
II.r. Mészáros Mihály
III.r. Bender József
IV.r. Hidasi Varga Gyula
V.r. Körmendi Lajos
VI.r. Bárdos Károly
VII.r. dr. Vámos József
VIII.r. Balaskó Zénót

Jegyzőkönyv

Készült a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés bűntette miatt dr. Kovács Andor
és társai ellen indított bűnügyben a pécsi megyei bíróságnál 1957. évi május 10. napján
Siklóson nyilvánosan tartott tárgyalásról.
Contact Form Demo (#4)
SIKLÓS 1956 HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK
Szerző: Czukor Antal
email:tonisugar@gmail.com
ISBN: 978-615-01-7941-4
pencilbubbletext-size